Archlight Online Wiki
Advertisement

Blue 18.png
Guardian to główna klasa typu Tank w Archlight Online. Guardian posiada ogromne ilości życia oraz odporności co w połączeniu ze zdolnościami leczącymi oraz taunt (prowokacja) tworzy z niego idealny materiał na tanka. Na rzecz dużej przeżywalności Guardian musi poświęcić zadawanie dużych obrażeń, wciąż jednak dzięki umiejętnością AoE oraz shield bash może radzić sobie w solowych walkach.

Rekomendowane Statystyki
1) Restoration > Zwiększa otrzymywane leczenie
2) Vitality > Jesteś Tankiem = potrzebujesz dużej ilości HP !
3) Brewmastery > Zwiększa efektywność eliksirów
4) Arcane > Zwiększa siłę czarów, poprawia to komfort gry solo
5) Luck > Szczęścia nigdy za wiele
6) Strength > Zwiększa obrażenia, szczególnie przydatne w grze solo
8) Haste > Zwiększa szybkość ataku, szczególnie przydatne w grze solo
9) Precision > Zwiększa szansę na trafienie krytyczne, szczególnie przydatne w grze solo

Specjalizacje Guardiana
Specjalizacje mogą być odblokowane po otrzymaniu trzech Promocij oraz Awakening.

Guardian - Protector.png
Protector
Specjalizacja oparta na jak największej przeżywalności i zdaniu się na healerów

Guardian - Holy.png
Holy
Holy Guardian ma lepszą zdolność leczenia oraz zadaje większe obrażenia

Guardian Soul Rune
Oszołamia wroga i leczy gracza w oparciu o maksymalną liczbę HP
Guardrune.gif

Czary Atakujące
Czary podstawowe
Protector Spells
Holy Spells
Legendary

Nazwa Czaru Typ Żywioł Level Czas Odnowienia Opis Czaru
Shield Bash Instant Świętość 15 4s/2s Wywołujesz falę świętych obrażeń, ten czar również obniża threat.
Sunfire Missile Instant Świętość 20 2s/2s Strzelasz świętym pociskiem w cel
Sunfire AOE Świętość 70 4s/2s Zadajesz święte obrażenia w okół siebie
Retribution AOE Świętość 275 10s/2s Zadaje święte obrażenia w okół celu
Burning Weapon Instant Ogień 650 7s/2s Rzucasz w cel bronią zadając obrażenia od ognia
Blazing Light Instant+DOT Świętość 1500 15s/2s Rzucasz w cel bronią zadając obrażenia od świętości, zostawia na celu DoT od świętości
Burst Of Light AOE Świętość 1500 4s/2s Zadaje obrażenia obszarowe od świętości
Holy Retribution AOE Świętość 1500 11s/2s Zadaje obrażenie od świętości w okół Ciebie.
Holy Shock Instant+DOT Świętość 1500 12s/2s Zadaje obrażenia od świętości, zostawia na celu DoT od świętości
Shield Slam Instant Świętość 1500 13s/2s Silniejsza wersja shield bash

Czary Leczące

Nazwa Czaru Typ Level Czas Odnowienia Opis Czaru
Flash Heal Instant 8 1s/1s Przywraca średnią ilość HP
Exura Gran Instant 20 1s/1s Przywraca małą ilość HP
Holy Flash Instant 35 5s/1s Przywraca dużą ilość HP
Exura Gran Ico Instant 80 60s/1s Przywraca bardzo dużą ilość HP

Czary Wspomagające

Nazwa Czaru Typ Level Czas Odnowienia Opis Czaru
Exeta Res Instant 20 5s/2s Obszarowo prowokuje wrogów do atakowania Ciebie, jednocześnie zmniejszając threat
Command Attention Instant 1500 30s/2s Prowokuje oraz zmniejsza threat meter na bossie.
Divine Intervention Healing 1500 90s/2s Leczy za 3000 przez 10s
Divine Light Instant 1500 6s/2s Leczy dużą ilość HP
Heavy Shield Buff 60 1s/0.5s Zwiększa odporności o 20%
Utamo Tempo Buff 55 2s/2s Zwiększa shielding o 70% na 12 s
Raise Shields Buff 1500 10s/2s Zwiększa odporności o 25% przez 10s
Shield Haste Buff 60 2s/2s Zwiększa szybkość ruchu oraz shielding o 15%
Shield Wall Buff 60 40s/.5s Zwiększa odporności o 40% przez 10 s
Ultimate Challenge Instant 40 12s/1s Obszarowo zadaje małe obrażenia jednocześnie prowokuje wrogów do atakowanie Ciebie, Obniża threat meter podczas walki z bossem.
Holy Spirit Summon 1500 300s Przywołuje Holy Spirit aby leczył Ciebie oraz atakował przeciwników podczas walki. Ten czar można używać tylko po ukończeniu Cooking Up A Storm.
Advertisement