Archlight Online Wiki
Advertisement

Promocje w Archlight nie są słabe bądź bezcelowe jak na większości serwerów. Promocje są nieco trudne do zdobycia ale zapewniają niezłe wzmocnienie.

PROMOCJE SA WYMAGANE ABY WYBRAĆ SPECJALIZACJE

Pierwsza Promocja
Pierwszą promocje uzyskasz po wykonaniu Ramparts
Medusa Skull.gif
Pierwsza promocja zapewnia następujące bonusy dla klas Archers, Berserkers, Corsairs, Guardians and Rogues:
+10% Obrażenia od ataku
+10% Protekcji
Pierwsza promocja zapewnia następujące bonusy dla klas Bards, Druids, Monks, Necromancers and Sorcerers.
+15% Protekcji


Druga Promocja
Royal Medal.gif
Drugą promocje (Heroic) uzyskasz po wykonaniu Ramparts 2.
Druga promocja zapewnia następujące bonusy dla klas Archers, Berserkers, Corsairs, Guardians and Rogues:
+15% Obrażenia od ataku
+15% Protekcji
Druga promocja zapewnia następujące bonusy dla klas Bards, Druids, Monks, Necromancers and Sorcerers.
+25% Protekcji


Trzecia Promocja
Memory Box.gif
Trzecią promocje (Warlord) uzyskasz po wykonaniu Warlords Quest.
Trzecia promocja zapewnia następujące bonusy dla klas Archers, Berserkers, Corsairs, Guardians and Rogues:
+20% Obrażenia od ataku
+20% Protekcji
Trzecia promocja zapewnia następujące bonusy dla klas Bards, Druids, Monks, Necromancers and Sorcerers.
+35% Protekcji

Advertisement