Archlight Online Wiki
Advertisement
Archlight Online Wiki

Samurai icon.png


Samurai używa głównie dwuręcznej katany, która pozwala mu na przekierowywanie zaklęć oraz elementów przez na swoją katanę, zmieniając jego następny atak. Samurai ma wyjątkowy "zasób" - oprócz many oraz zdrowia, posiada on Qi, za pomocą którego może przekierować zaklęcia na swoją katanę oraz je wzmocnić za pomocą Qi. Samurai otrzymuje Qi co 5 sekund, co zaś pozwala na wzmocnienie następnego użytego zaklęcia. Qi się nie "stackuje", każda wzmocniona umiejętność ma 30s cooldownu swojej "wzmocnionej wersji", więc nie można używać tylko i wyłącznie umiejętności z Qi, Samurai wymaga nieco sprytu aby wykorzystać pełen potencjał Qi.

Soul Rune[]

Szarżuje na przeciwnika ogłuszając go na 0.5s zadając duże obrażenia i lekko spowalniając cel.

Statystyki[]

Przeżywalność nad obrażenia:

1) Vitality

2) Restoration

3) Arcane

4) Runemastery

5) Strength

6) Haste


Obrażenia nad przeżywalność:

1) Arcane

2) Runemastery

3) Strength

4) Haste

5) Vitality

6) Restoration

Specjalizacje[]

Specjalizacje odblokowują się gdy gracz posiada wszystkie trzy Promocje oraz minimalnie poziom 1 Przebudzenia

Shogun
Samurai Shogun jest niemalże tankiem, nieco bardziej skierowany pod teamplay.

Ronin
Samurai Ronin jest zaś odpowiednikiem Samuraia do rozgrywki solo.

Czary[]

Po Przebudzeniu, co 10 poziomów otrzymasz "awakened spell point", który możesz użyć na wzmocnienie zaklęć zaznaczonych Dungeon medal.png.


Czary Podstawowe
Czary Shoguna
Czary Ronina
Czar Legendarny

Czary Atakujące[]

Spell Name Typ Element Level Cooldown Spell Description
Wakasashi Instant Fizyczny 20 2s/1.5s Szybki dodatkowy atak (2 szybkie ataki przy użyciu Qi)
Yaten BladeDungeon medal.png Buff Fizyczny 35 6s/1.5s Następny podstawowy atak zada bardzo duże dodatkowe obrażenia (jeszcze większe przy użyciu Qi)
Tiger Blade Instant Fizyczny 600 6s/1.5s Następny atak jest gwarantowanym atakiem krytycznym (dodatkowe krwawienie przy użyciu Qi)
Venom Blade Instant+DOT Fizyczny 300 6s/1.5s Nastęny atak spowolni przeciwnika oraz zada obrażenia w czasie (podwójne spowolnienie oraz podwójne obrażenia w czasie przy użyciu Qi)
Cyclone Blade AOE Fizyczny 150 5s/1.5s Następny atak stworzy tornado wokół Samuraia (5x5 tornado przy użyciu Qi)
Storm Blade Instant Fizyczny 1000 7s/1.5s Następny atak uderzy piorunem który odbije się do 3 przeciwników (8 przy użyciu Qi)
War Banners Instant Fizyczny+Buff 1500 ??s/??s Następny atak zwiększy wszystkie statystyki wszystkich sojuszników w party o 5 na 15 sekund
Dragon BladeDungeon medal.png Instant Fizyczny+Bleed 1500 ??s/??s Następny atak uderzy ognistą falą w kierunku w którym Samurai jest obrócony która tauntuje (dodaje ogniste obrażenia w czasie przy użyciu Qi)
Shisui Blade Instant Fizyczny 1500 ??s/??s Następny atak zwiększy statystykę Precision o 20% na 10 sekund (na 20 sekund przy użyciu Qi)
Venomed Wakasashi Instant+DOT Fizyczny 1500 ??s/??s Szybki dodatkowy atak, spowalnia oraz zadaje obrażenia w czasie (2 szybkie ataki, podwójne obrażenia w czasie oraz spowolnienie przy użyciu Qi)
Hira ShurikenDungeon medal.png Instant+DOT Fizyczny 1500 ??s/??s Rzut dwoma ostrzami w cel, zadaje bardzo duże obrażenia oraz zwiększa prędkość ruchu samuraia o 20% na 3 sekundy
Dragon Spirit * Buff - 1500 90s/2s Przez 10 sekund Samurai ma nieskończone Qi na wszystkie zaklęcia. Ten czar może być użyty tylko po ukończeniu "Cooking Up A Storm"
* - wszystkie legendarne czary otrzymują redukcje czasu odnowienia ze wszystkich źródeł, włącznie z tymi z Forest Gemów

Czary Leczące[]

Spell Name Type Level Cool down Spell Description
Clan's BlessingDungeon medal.png Instant 8 4s/1s Czar leczący
Imperial Courtesy Instant 100 14s/1s Dużo mocniejszy czar leczący
Cure Burning Instant 20 6s/1s Usuwa efekt podpalenia
Cure Electrification Instant 20 6s/1s Usuwa efekt naelektryzowania
Cure Poison Instant 10 6s/1s Usuwa efekt zatrucia

Czary Pomocnicze[]

Name Type Level Cooldown Spell Description
Find "PlayerName" Instant 8 2s/2s Klasyczna "exiva"
Conjure Food Instant 8 2s/2s Przywołuje losowe jedzenie
Sprint Instant 8 2s/2s Klasyczne "utani hur"
Jump "Up/Down" Instant 8 2s/2s Lewitacja (exani hur "up/down)
Glow Instant 8 2s/2s Klasyczne "utevo lux"
Magic Rope Instant 8 2s/2s Klasyczne "exani tera"
Gekko Blade HoT 60 10s/1.5s Następny atak uleczy Samuraia (dodatkowe leczenie w czasie przy użyciu Qi)
Kenki BladeDungeon medal.png Instant 20 5s/1.5s Następny atak tauntuje przeciwnika (taunt 3x3 przy uźyciu Qi)
Gyoten Blade Buff 40 20s/1.5s Następny atak zwiększa wartość Melee Skill o 20% na 10 sekund (20 sekund przy użyciu Qi)
Last Stand Buff 1500 60s/1.5s Podczas gdy Samurai się nie rusza, otrzyma +10% odporności, +10% obrażeni oraz +3% życia na sekundę przez 10 sekund.


Advertisement