Archlight Online Wiki
Advertisement

Profesji Tanning używa się do wytwarzania plecaków oraz łóżek. Im lepsze łóżko posiadasz w domu tym więcej energii możesz regenerować gdy w nim śpisz, natomiast lepszy plecak oferuje więcej miejsc na przedmioty

Wraz z rozwojem poziomu Tanning uzyskasz następujące statystyki:

  • 20 Skill = +1 Intelligence + Prosperity
  • 40 Skill = +2 Intelligence + Prosperity
  • 60 Skill = +3 Intelligence+ Prosperity
  • 70 Skill = +4 Intelligence + Prosperity
  • 80 Skill = +5 Intelligence + Prosperity
  • 90 Skill = +7 Intelligence + Prosperity
  • 100 Skill = +10 Intelligence + Prosperity
  • 110 Skill = +15 Intelligence + Prosperity
  • 120 Skill = +25 Intelligence + Prosperity


Rozwijając Tanning do poziomu 60 uzyskasz enhancement oferujący procentowe zwiększenie szybkości ruchu twojej postaci.
Basic Guide
Aby rozpocząć rozwój profesji musisz udać się na poziom -1 w Depot.
Professions Entrance.jpg
Idąc na południe dojdziesz do przedmiotu wyświetlającego wiadomość: "Use to Tan"
Tanning Station.jpg
Użyje tego przedmiotu a zostanie wyświetlona lista przedmiotów, które możesz stworzyć.
Tanning Menu.jpg
Najlepszym sposobem rozwoju tej profesji jest skórowanie łatwych potworów, a następnie używanie uzyskanych w ten sposób przedmiotów do rozwoju Tanning.
Pamiętaj!:Możesz uzyskać również spool of yarns z 10 spider silks na poziomie 30. pl:Tanning

Advertisement