Archlight Online Wiki
Advertisement
Archlight Online Wiki

Wild Box.png

You see a Wild box.

It weighs 9.99 oz.

Wild Box jest łupem z Wild Bosses.

Po otwarciu dają różne przedmioty, od pospolitych do rzadkich, które da się dostać tylko z tej skrzynki

Pc.gif Platinum Coins (Pospolity)

Cc.gif Crystal Coins (Pospolity)

Archlight Token.png Archlight Token (Niepospolity)

Upgrade Stone.png Upgrade Stone (Niepospolity)

Stone of Wisdom.gif Stat Stone (Niepospolity)

Bunch of Sugar Cane.gif Sugar Cane (Rzadki)

Po użyciu daje 50 Energi.

Soul Soil.png Soul Soil (Rzadki)

Broken Archlight Key.png Broken Archlight Key (Rzadki)

Pięć może zostać przepalonych aby dostać Archlight Key.

Archlight Key.png Archlight Key (Bardzo Rzadki)


Brown Pit Demon.gif Brown Pit Demon(Bardzo Rzadki)
Brown Pit Demon daje 1 z 3 mountów Waccoon

Some Golden Fruits.gif 50% Experience boost (Bardzo Rzadki)